Wreszcie coś, w czym można odpocząć od niebotycznie wysokich szpilek.