Mimo luźnego kroju, nie jest to strój dla tych, które chcą coś ukryć.