Pierwsze 3 zapachy Geoffreya Nejmana, męża Martine Micallef, były niezwykłym sukcesem w świecie perfum. Nic więc dziwnego, że Nejman stworzył kolejny zapach.