Blendery z reguły są tak głośne, że w trakcie ich używania nie sposób prowadzić rozmowy.